Ανανεώσεις διπλωμάτων

Βρείτε μας στο Facebook

Που βρισκόμαστε

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50cc μοτοποδήλατο

Όριο ηλικίας 16 ετών

Δικαιολογητικά:

• Ταυτότητα

• ΑΦΜ

• Τέσσερις (4) φωτογραφίες

• Υπεύθυνη δήλωση - απαραίτητη η γονική συναίνεση Για άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών

Εκπαίδευση

• Θεωρητικά μαθήματα 30 επί 45' λεπτά

• Πρακτικά μαθήματα 14 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή


Α' Δίκυκλο (απεριόριστο)

Όριο ηλικίας 24

Δικαιολογητικά:

• Ταυτότητα

• ΑΦΜ

• Τέσσερις (4) φωτογραφίες

• Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

• Θεωρητικά μαθήματα 30 επί 45' λεπτά

• Πρακτικά μαθήματα 14 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή


Α1 Δίκυκλο 125cc

Όριο ηλικίας 18

Δικαιολογητικά:

• Ταυτότητα

• ΑΦΜ

• Τέσσερις (4) φωτογραφίες

Εκπαίδευση

• Θεωρητικά μαθήματα 30 επί 45' λεπτά

• Πρακτικά μαθήματα 14 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή


Α2 Δίκυκλο 400cc (περίπου)

Όριο ηλικίας 20 ετών

Δικαιολογητικά:

• Ταυτότητα

• ΑΦΜ

• Τέσσερις (4) φωτογραφίες

• Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

• Θεωρητικά μαθήματα 30 επί 45' λεπτά

• Πρακτικά μαθήματα 14 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή


Προφίλ | Οχήματα | Δικαιολογητικά Έγγραφα | Επικοινωνία

Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη Τζημούλης Δημήτρης

Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών