Ανανεώσεις διπλωμάτων

Βρείτε μας στο Facebook

Που βρισκόμαστε

Επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης

C' Επαγγελματικό (φορτηγό)

Όριο ηλικίας 21

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα τουλάχιστον β κατηγορίας
 • Α.Φ.Μ.
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα 6 επί 45' λεπτά
 • Πρακτικά μαθήματα 15 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά + 45' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

D' Επαγγελματικό (λεωφορείο)

Όριο ηλικίας 24

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα τουλάχιστον β κατηγορίας
 • Α.Φ.Μ.
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα 6 επί 45' λεπτά
 • Πρακτικά μαθήματα 15 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά + 45' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

D1 Επαγγελματικό ( λεωφορείο )

Για μεταφορά έως 16 επιβατών

Όριο ηλικίας 21

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου
 • Δυο (2) φωτογραφίες
 • Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα 15 επί 45' λεπτά
 • Πρακτικά μαθήματα 7 επί 45' λεπτά + 45' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

C1 Επαγγελματικό ( Φορτηγό )

Έως 7.500 kg

Όριο ηλικίας 18

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα Αυτοκινήτου τουλάχιστον Β κατηγορίας
 • Τέσσερις (4) φωτογραφίες

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα 6 επί 45' λεπτά
 • Πρακτικά μαθήματα 15 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά + 45' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Ε Επαγγελματικό ( Νταλίκα )

Όριο ηλικίας 21

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • Δίπλωμα Γ κατηγορίας (Φορτηγού)
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

 • Δέν έχει Θεωρητικά μαθήματα
 • Πρακτικά μαθήματα 8 επί 45' λεπτά ή 4 επί 90' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Ταυτόχρονη εγγραφή Α ή Α1,Α2 και Ερασιτεχνικού

Όριο ηλικίας 18 ετών για Α1, 20 ετών για Α2 και 24 ετών για Α

Δικαιολογητικά

 • Ταυτότητα
 • Α.Φ.Μ.
 • Έξι (6) φωτογραφίες
 • Βιβλιάριο ασθενείας
 • Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

 • Θεωρητικά μαθήματα 30 επί 45' λεπτά
 • Πρακτικά μαθήματα 25 επί 45' λεπτά ή 12 επί 90' λεπτά (Β)+ 45' λεπτά
 • Πρακτικά μαθήματα 14 επί 45' λεπτά ή 7 επί 90' λεπτά (Α1,Α)

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Προφίλ | Οχήματα | Δικαιολογητικά Έγγραφα | Επικοινωνία

Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη Τζημούλης Δημήτρης

Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών