Ανανεώσεις διπλωμάτων

Βρείτε μας στο Facebook

Που βρισκόμαστε

Ερασιτεχνικό Δίπλωμα Οδήγησης

Β' ερασιτεχνικό (αυτοκίνητο)

Όριο ηλικίας: 18 ετών

Δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα
  • ΑΦΜ
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες
  • Υπεύθυνη δήλωση

Εκπαίδευση

  • Θεωρητικά μαθήματα 20 επί 45' λεπτά
  • Πρακτικά μαθήματα 25 επί 45' λεπτά ή 12 επί 90' λεπτά + 45' λεπτά

Η θεωρητική Εκπαίδευση και εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη - Τζημούλης Δημήτρης

Προφίλ | Οχήματα | Δικαιολογητικά Έγγραφα | Επικοινωνία

Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη Τζημούλης Δημήτρης

Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών