Ανανεώσεις διπλωμάτων

Βρείτε μας στο Facebook

Που βρισκόμαστε

Προετοιμαστείτε για τη γραπτή δοκιμασία με τη χρήση των παρακάτω τριών test.

Τεστ 01

Τεστ 02

Τεστ 03

Προφίλ | Οχήματα | Δικαιολογητικά Έγγραφα | Επικοινωνία

Σχολή Οδηγών Θεσσαλονίκη Τζημούλης Δημήτρης

Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών